ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 • OΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΧΩΡΟ/ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΛΕΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΙΚΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PROTECT INSURANCE CONSULTANTS».

Ο παρών διαδικτυακός τόπος λειτουργεί υπό την έγκριση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία ΓΛΕΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΙΚΕ, με διακριτικό τίτλο «Protect Insurance Consultants» που εδρεύει στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, οδός ΘΗΣΕΩΣ αρ. 214

Η επίσκεψή σας στο διαδικτυακό χώρο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρακάτω όρων και την αντίστοιχη δέσμευσή σας σε αυτούς. Επομένως, για την καλύτερη ενημέρωση και προστασία σας, συνιστάται η προηγούμενη προσεκτική τους ανάγνωση. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα της εταιρείας μας αποτελεί αντικείμενο τόσο της πολιτικής της εταιρείας μας, όσο και των ισχυουσών διατάξεων του Νόμου.

 • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και του παρόντος διαδικτυακού χώρου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία ΓΛΕΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΙΚΕ και το διακριτικό τίτλο «Protect Insurance Consultants». Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά, κ.ά.) περιέχεται στις ιστοσελίδες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση.

Είναι παράνομη η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου/ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας μας.

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα αυτή απευθύνονται στους υποψήφιους χρήστες των προϊόντων και υπηρεσιών της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία ΓΛΕΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΙΚΕ και το διακριτικό τίτλο «Protect Insurance Consultants» και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για άλλου είδους εφαρμογές. Οι ιστοσελίδες της εταιρείας μας περιέχουν πληροφορίες οι οποίες αφορούν στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρει η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία ΓΛΕΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΙΚΕ και το διακριτικό τίτλο «Protect Insurance Consultants», καθώς και των προγραμμάτων προώθησής τους.

 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ/ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία ΓΛΕΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΙΚΕ και το διακριτικό τίτλο «Protect Insurance Consultants» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού χώρου και των ιστοσελίδων της να είναι ακριβείς, επικαιροποιημένες και να συμβαδίζουν κατά τον, όσο το δυνατό, πραγματικό χρόνο με τα δεδομένα και τις προδιαγραφές των προϊόντων και υπηρεσιών της. Ωστόσο, η πληροφόρηση που λαμβάνεται μέσα από τις παρούσες ιστοσελίδες δε μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υποκαταστήσει την πληροφόρηση που σας παρέχει η ίδια η εταιρεία μας και το άρτια ενημερωμένο με συνεχή κατάρτιση και πληροφόρηση, μέσω σεμιναρίων και οδηγιών δίκτυο των συνεργατών της.

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων σχεδιάστηκε ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο και ακριβές. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία ΓΛΕΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΙΚΕ και το διακριτικό τίτλο «Protect Insurance Consultants» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών, του περιεχομένου και των υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή αναγγελία.

 • ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στο διαδικτυακό μας χώρο / ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία ΓΛΕΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΙΚΕ και το διακριτικό τίτλο «Protect Insurance Consultants». Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή και διανομή αυτών χωρίς την έγγραφη άδεια από την εταιρεία μας.

 • ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (HYPERLINKS)

Οι παρούσες σελίδες του ιστότοπου μπορεί να περιέχουν συνδέσεις (hypertext links) προς άλλους διαδικτυακούς χώρους ή άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες είναι τελείως ανεξάρτητες. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία ΓΛΕΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΙΚΕ και το διακριτικό τίτλο «Protect Insurance Consultants» δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε οποιαδήποτε τέτοια σύνδεση (hyperlink) ή σε άλλη ιστοσελίδα του Διαδικτύου. Η πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες μέσω τέτοιων συνδέσεων από το διαδικτυακό χώρο της εταιρείας μας αποτελεί αποκλειστική δική σας ευθύνη.

 • ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία ΓΛΕΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΙΚΕ και το διακριτικό τίτλο «Protect Insurance Consultants» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ορθότητα των πληροφοριών αυτών των ιστοσελίδων, αλλά ρητά δηλώνεται ότι δε μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια αυτών.

Ως εκ τούτου, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία ΓΛΕΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΙΚΕ και το διακριτικό τίτλο «Protect Insurance Consultants» δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται στις παρούσες ιστοσελίδες. Ο παρών διαδικτυακός χώρος, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτόν παρέχονται «ως έχουν», χωρίς κανενός είδους εγγύηση, οποιασδήποτε μορφής, ρητή ή σιωπηρή.

 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία ΓΛΕΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΙΚΕ και το διακριτικό τίτλο «Protect Insurance Consultants» δεν υπέχει καμία απολύτως ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκύψει άμεσα ή έμμεσα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του διαδικτυακού χώρου της εταιρείας μας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται η οιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (H/Y) ή η εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του διαδικτυακού χώρου της εταιρείας μας.

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία ΓΛΕΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΙΚΕ και το διακριτικό τίτλο «Protect Insurance Consultants» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την πολιτική επικοινωνίας και ενημέρωσης με τους πελάτες της μέσω του Διαδικτύου ανάλογα με τις επιχειρησιακές της ανάγκες. Προτείνεται από την εταιρεία μας να επισκέπτεστε σε καθημερινή βάση, ή άλλως σε τακτικά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα αυτή, για να ελέγχετε την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική.

 • ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ (FORA)

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία ΓΛΕΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΙΚΕ και το διακριτικό τίτλο «Protect Insurance Consultants», σαν άριστος γνώστης της τεχνολογικής έκρηξης και προόδου και επιθυμώντας να ανταποκριθεί στις νέες αυτές εξελίξεις εκσυγχρονίζοντας το διαδικτυακό της τόπο, είναι ενδεχόμενο να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας των λεγόμενων ομάδων συζητήσεων, όπου οι χρήστες-επισκέπτες μπορούν να αναρτήσουν τα δικά τους σχόλια και μηνύματα αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών της εταιρείας μας.

Οι επισκέπτες-χρήστες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε υβριστικούς ή άλλους τέτοιους χαρακτηρισμούς ή σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις.

Η παρεχόμενη από την εταιρεία μας δυνατότητα έκφρασης των επισκεπτών δε μπορεί να συνάγει δέσμευσή της για ανταπόκριση ή/και υιοθέτηση των προσωπικών ιδεών και αντιλήψεων. Σε περίπτωση που αναρτώμενα σχόλια θίγουν τρίτα πρόσωπα, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα για άμεση διαγραφή τόσο του επίμαχου μηνύματος, όσο και του λογαριασμού του χρήστη που προέβη στην καταγραφή του εν λόγω σχολίου.

 • ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία ΓΛΕΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΙΚΕ και το διακριτικό τίτλο «Protect Insurance Consultants» μεριμνά, στα πλαίσια του δυνατού, για την επί εικοσιτετράωρου βάσης διαθεσιμότητα του διαδικτυακού της χώρου. Ωστόσο, δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη αν η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της καταστεί αδύνατη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό της τόπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά για λόγους συντήρησης ή επιδιόρθωσης πιθανών προβλημάτων του συστήματος.

Πατήστε ENTER για να αναζητήσετε