Λύσεις
για ιδιώτες

Για την κατοικία

Η προστασία κι η ασφάλεια της κατοικίας αποτελεί τη σημαντικότερη επένδυση για κάθε ιδιώτη.Για αυτό εμείς φροντίζουμε να σας την παρέχουμε βρίσκοντας τα πιο ανταγωνιστικά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας προγράμματα της αγοράς. Ενδεικτικά καλύπτονται :

  • Πυρκαγιές, σεισμοί, φυσικά φαινόμενα ( πλημμύρες , θύελλες , καταιγίδες κλπ )
  • Κλοπή, διάρρηξη, τρομοκρατικές επιθέσεις / κακόβουλες ενέργειες
  • Κάλυψη ευθύνης από μετάδοση φωτιάς ή από διαρροή υδάτων
  • Βραχυκύκλωμα, ζημιές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικά είδη
  • Οικογενειακή αστική ευθύνη
  • Πρόσκρουση οχήματος
  • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
  • Κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου

Πατήστε ENTER για να αναζητήσετε