Λύσεις
για ιδιώτες

Προγράμματα Υγείας για Άδεια Παραμονής

 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
  (με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%)
 • Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα
  (με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%)
 • Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα & Ασθένεια
  καλύπτεται το 80% των εξόδων, συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% στα έξοδα
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα συνέπεια Ατυχήματος ή Ασθένειας
  Φάρμακα (με ιατρική συνταγή), Ιατρικές Επισκέψεις, Διαγνωστικές Εξετάσεις (με παραπεμπτικό ιατρού)

  —————————————————
  ΤΙΜΕΣ ( Ισχύει μόνο για δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα )
  —————————————————
  Από 3 μηνών έως 40 ετών 68€
  Από 41-65 ετών 88€
  Από 66-75 ετών 135€
  Για άνω των 75 ετών παρακαλώ επικοινωνήστε μας

Πατήστε ENTER για να αναζητήσετε